Život na kopnu

Šume

Šume pokrivaju 30 posto površine Zemlje, a osim što su izvor hrane i skloništa, šume su ključ za borbu protiv klimatskih promjena i očuvanje biološke raznolikosti. Procjenjuje se da se godišnje izgubi 13 milijuna hektara šuma. Krčenje šuma i dezertifikacija – uzrokovane ljudskim aktivnostima i klimatskim promjenama – predstavljaju glavne izazove za održivi razvoj i utječu na živote i egzistenciju milijuna ljudi u borbi protiv siromaštva. Učinjeni su napori za bolje upravljanje šumama i suzbijanje dezertifikacije. Do kraja 2020. planira se zaustaviti krčenje šuma, obnoviti uništene šume i znatno povećati pošumljavanje na globalnoj razini. Treba se boriti protiv dezertifikacije,obnavljati degradirano tlo te neutraliziarti degradaciju zemljišta.

Do kraja 2020. treba osigurati očuvanje, obnovu i održivo korištenje kopnenih slatkovodnih ekosustava i njihovog okruženja, posebno šuma, močvarnog zemljišta, planina i isušenog zemljišta, u skladu s obavezama prema međunarodnim sporazumima. Jedan od podciljeva je i poduzeti hitne i značajne aktivnosti za smanjivanje degradacije prirodnih staništa, zaustaviti gubitak biološke raznolikosti te do kraja 2020., zaštititi ugrožene vrste i spriječiti njihovo izumiranje.

Važno je do kraja 2020. integrirati vrijednosti ekosustava i biološke raznolikosti u nacionalno i lokalno planiranje, razvojne procese te strategije za smanjenje siromaštva.

Za postizanje ovog cilja potrebno je mobilizirati i značajno povećati financijska sredstva iz svih izvora radi očuvanja i održivog korištenja biološke raznolikosti i ekosustava, održivo upravljanje šumama i pošumljavanje, borbu protiv krivolova i trgovine zaštićenim vrstama, uz povećanje kapaciteta lokalnih zajednica

JYSK – Društveno odgovorno poslovanje

BEZ ODRŽIVE PROIZVODNJE I POTROŠNJE NEMA BUDUĆNOSTI

Zemljini resursi nisu neograničeni i skrb o njima i načinu na koji ih koristimo temelj su za svaku održivu nadgradnju. Zato u JYSK-u ustraju na tome da svi dobavljači potpišu Kodeks ponašanja i obvežu se da će ga poštivati.

JYSK je velika međunarodna tvrtka iz Danske koja je svakodnevno u kontaktu s tisućama kupaca, dobavljača i drugih partnera i koja kao takva nedvojbeno sudjeluje u globalnim procesima održivog razvoja u gotovo svih njegovih 17 segmenata. Svjesni toga, u JYSK-u poduzimaju snažne poteze kako bi pridonijeli stvaranju održive budućnosti.

JYSK-ovi proizvodi proizvode se na mnogim mjestima u svijetu pa i u tzv. rizičnim zemljama u kojima je postoji veći rizik u pogledu radnih i ekoloških uvjeta. Želeći staviti lanac opskrbe pod kontrolu JYSK se još 2006. godine priključio međunarodnoj Inicijativi za društveno usklađivanje poslovanja (BSCI), sustavu koji osigurava odgovornost u lancu opskrbe u zemljama rizika. Kodeks ponašanja BSCI-ja sastoji se od 11 načela za etički i društveno odgovoran način poslovanja – zabranjen je dječji rad, prisilni rad i korupcija, postavljaju se zahtjevi vezani uz sigurnost, pristojno radno vrijeme i da zaposlenici u tvornicama imaju pravo biti članovi sindikata… Svi dobavljači moraju potpisati taj Kodeks ponašanja a neovisna, treća institucija provjerava pridržavanje. U sklopu toga je i sustav educiranja, pa kontrola i obrazovanje osiguravaju u velikoj mjeri održivu proizvodnju i potrošnju.

Uz sustav kontrole i obrazovanja u JYSK-u vode računa i o drugim čimbenicima održivog razvoja. Primjerice, JYSK je poznat i po svojim proizvodima od drveta. Drvo koje se za te proizvode rabi mora potjecati od održivog šumarstva, gdje se više ne sjeku stabla nego što ih šuma prirodno može zamijeniti a istovremeno se uzimaju u obzir i okoliš, priroda, životinje i ljudi. Sve JYSKV-ove drvene vrtne garniture su izrađene od drveta s certifikatom FSC. Forest Stewardship Council (Vijeće za nadzor šuma) je neovisno međunarodno tijelo koje koje izdaje certifikate da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, društvenim i ekonomskim standardima. Cilj je promoviranje odgovornog i održivog upravljanja svjetskim šumama. JYSK-ova posvećenost korištenju isključivo drveta s FSC certifikatom donijela je nedavno tvrtki veliko priznanje, nagradu FSC-a, što je još jedan pokazatelj odlučnosti JYSK-a da bude čvrst i sustavni dio održivog razvoja.

Kao dio skrbi o šumama valja spomenuti i veliku akciju JYSK-a u Hrvatskoj, koji je uz medijsko pokroviteljstvo National Geographica Hrvatska osigurao nabavu deset tisuća sadnica bukve i njihovu sadnju na ogoljenim padinama Sljemena kod Zagreba što je naišlo na veliki odjek javnosti. Borba za šume, pluća Zemlje, treba biti zadaća svih nas.