Život na kopnu

Seizmička buka uzrokovana ljudskom aktivnošću značajno je smanjena zbog pandemije koronavirusa

Čovjek i njegove djelatnosti uzrok su najvećih problema na planetu – zagađenja okoliša, globalnog zatopljenja, nestajanja prirodnih resursa, izumiranja životinjskih vrsta na kopnu i u moru… Spadaju tu i štetne djelatnosti koje možda i ne primjećujemo – golema buka i stvaranje vibracija. No, u poznatom časopisu  Science objavljeno je znanstveno izvješće da se od proljeća 2020. godine razina umjetnih vibracija na Zemlji smanjila za oko 50 posto. Ovaj zaključak donesen je prema podacima 268 seizmičkih stanica smještenih u 117 zemalja. Istraživanje je provelo 76 stručnjaka iz 66 organizacija smještenih na teritoriju 27 država. Rad kaže da je smanjenje buke uzrokovane ljudskom aktivnošću  zabilježeno ne samo na površini, već i duboko pod zemljom. Razlog je pandemija koronavirusa i razne restrikcije povezane s njom.

Prizemne vibracije su smanjene nakon otkazivanja letova i putovanja zbog režima samoizolacije. Najveće promjene zabilježene su u regijama s velikom gustoćom stanovništva, primjerice New Yorka i Singapura.

Smanjenje buke koju emitiraju ljudi i industrijska poduzeća omogućuje bolji nadzor prijetnji potresa, vulkanskih erupcija i klizišta, te olakšava život životinjskim populacijama.