Život na kopnu

Bogata bioraznolikost Hrvatske

Biološka raznolikost flore i faune Republike Hrvatske vrlo je velika, među najbogatijima Europi. Cjeloviti popis biološke raznolikosti Hrvatske ne postoji, jer se svake godine otkrivaju nove vrste od kojih su mnoge i endemi. Broj poznatih vrsta iznosi oko oko 40 000, no dobre su pretpostavke da je taj broj znatno veći; procjenjuje se čak do 100.000. Biljaka ima gotovo 9000, gljiva oko 4500 vrsta, više od 1000 vrsta lišajeva, oko 24.000 vrsta životinja, najviše beskralježnjaka, dok su kralježnjaci manje brojni – morskih riba ima 442 vrste, slatkovodnih oko 130, vodozemaca 20 vrsta, gmazova 39, ptica 399 i 116 vrsta sisavaca.


I u Hrvatskoj obitavaju ugrožene vrste, primjerice, velike zvijeri: medvjed, sivi vuk i ris te brojne ptice močvarice čija su staništa nužna za njihov opstanak. Važno je naglasiti kako je gotovo 30 posto teritorija Hrvatske dio ekološke mreže Natura 2000 uz 408 zaštićnih područja: strogi rezervat (2), nacionalni park (8), posebni rezervat (77), park prirode (11), regionalni park (2), spomenik prirode (80), značajni krajobraz (82), park-šuma (27), spomenik parkovne arhitekture (119).