Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Održiva potrošnja i proizvodnja se odnose na promicanje djelotvornosti u korištenju resursa i energetske učinkovitosti, održivu infrastrukturu i pružanje pristupa osnovnim uslugama, zelena i dostojanstvena radna mjesta i bolju kvalitetu života za sve. Održiva potrošnja i proizvodnja pomažu u postizanju ukupnih razvojnih planova, smanjenju budućih ekonomskih, okolišnih i društvenih troškova, jačanju konkurentnosti gospodarstva i smanjenju siromaštva.

Održiva potrošnja i proizvodnja imaju za cilj “raditi više i bolje s manje”, povećanje blagostanja iz ekonomskih aktivnosti smanjenjem upotrebe resursa, degradacije i onečišćenja, uz povećanje kvalitete života. To uključuje različite dionike, među ostalima predstavnike poslovne zajednice, potrošače, donositelje odluka, istraživače, znanstvenike, medije i agencije za razvojnu suradnju.

Održiva potrošnja i proizvodnja također zahtijevaju sustavni pristup i suradnju između aktera koji djeluju u lancu opskrbe, od proizvođača do krajnjeg potrošača. To uključuje angažiranje potrošača kroz podizanje svijesti i obrazovanje o održivoj potrošnji i načinu života. Potrošačima se trebaju pružiti odgovarajuće informacije putem standarda i oznaka.

Podciljevi definiraju, između ostalog, namjeru postizanja održivog upravljanja i učinkovitog korištenja prirodnih resursa do kraja 2030.; bar za polovicu smanjiti bacanje hrane po glavi stanovnika na razini maloprodaje i potrošača te smanjiti gubitke u hrani u proizvodnji i lancima opskrbe.

Neki od podciljeva se odnose na održivo gospodarenje otpadom, uključujući ispravno upravljanje kemikalijama i svim oblicima otpada tijekom čitavog njihovog životnog ciklusa, značajno smanjiti ispuštanje u zrak, vodu i tlo, kako bi se što više umanjili negativni utjecaji na zdravlje ljudi i okoliš te značajno smanjiti stvaranje otpada povećanim udjelom prerađivanja i ponovne upotrebe.


JYSK – NISMO SAMI NA PLANETU

Nulta tolerancija na zloporabe i zagađenja prirode

Čovjek i njegov način života ključni su dio ekosustava Zemlje i ljudski utjecaj na živi svijet planeta je nemjerljiv. Zato je i odgovornost ljudi golema. U JYSK-u su svjesni te odgovornosti.

Velik dio JYSKovog asortimana čine madraci, popluni, jastuci… Mnogo kupaca odlučuje se za prirodne vrste punjenja od perja i paperja. A kako se pritom vodi računa o životinjama u pogledu čupanje perja i paperja sa živih gusaka, što je okrutnosto i bolno i zabranjeno u Europi i drugim područjima. U JYSKU ne toleriraju okrutnost prema životinjama. Kroz suradnju s International Down and Feather Laboratory (IDFL), JYSK osigurava da se perje i paperje ne uzima od živih ptica i dobavljači prolaze strogu selekciju prema Kodeksu ponašanja dobavljača. IDFL se specijalizirao za inspekcije u cijelom opskrbnom lancu, uključujući farme i klaonice. Proizvodi s perjem i paperjem se dobavljaju isključivo kao nusproizvod prehrambene industrije i kontroliranog uzgoja, bez trauma za životinje, što je jedan od elemenata održivog razvoja.

Podjednako visoke standarde JYSK postavlja dobavljačima oko kemikalija upitnog utjecaja na zdravlje i okoliš i strogo vodi računa da takvih kemikalija nema. Velika većina JYSK-ovih tekstilnih proizvoda već je Oeko-Tex certificirana. Oeko-Tex® je vodeći svjetski dobrovoljni sustav za označavanje tekstila čiji su standardi opsežniji od zakonodavstva EU-a, a daju jamstvo da proizvod ne sadrži tvari koje su štetne za zdravlje i okoliš. Svaki proizvod ima oznaku Oeko-Tex Standard 100 s brojem. Broj je registriran u dostupnoj Oeko-Tex bazi podataka, tako da i kupac i JYSK mogu provjeriti je li oznaka originalna i kakva je.

Oeko-Tex je tekstilna a u JYSK-u žele općenito osigurati da u proizvodima nema štetne kemije – bez obzira na kategoriju proizvoda. „Zato smo donijeli odluku da ne dopuštamo tzv. SVHC tvari u našim proizvodima, iako su još uvijek zakonite”, kažu u JYSK-u. SVHC (Substances of Very High Concern) je kratica za supstancije s visokim razinom za zabrinutost, za tvari koje mogu biti problematične za zdravlje i okoliš. Prema zakonodavstvu EU-a (REACH), kupci imaju pravo znati koje SVHC tvari sadrži koji proizvod a JYSK je dužan dostaviti odgovor u roku od 45 dana. I toga se drži. Jer i to je dio nulte tolerancije na zloporabe i zagađenja prirode u sklopu globalnog opredjeljenja za održivi razvoj.