Iskorjenjivanje siromaštva

Svijet bez siromaštva

Na Summitu o održivom razvoju, održanom 25. rujna 2015., države članice UN-a usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 ciljeva održivog razvoja. Prvi i najvažniji je iskorjenjivanje siromaštva.