Iskorjenjivanje siromaštva

Iskorjenjivanje siromaštva

Do kraja 2030. želi se iskorijeniti ekstremno siromaštvo, dakle siromaštvo svih onih koji žive s manje od 1,25 USD na dan. Također se planiraju osigurati jednaka prava na ekonomske resurse za sve muškarce i žene, а posebno siromašne i ranjive, kao i pristup osnovnim uslugama, vlasništvu i upravljanju zemljištem te drugim oblicima vlasništva. Bitno je i povećati otpornost siromašnih i ranjivih skupina te smanjiti njihovu izloženost i ranjivost na ekstremne klimatske događaje, kao i druge ekonomske, društvene ili ekološke katastrofe.

Za to je potrebno osigurati značajnu mobilizaciju resursa iz različitih izvora, između ostalog i kroz povećanu razvojnu suradnju te se trebaju kreirati jasne javne politike na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, temeljene na razvojnim strategijama koje promoviraju borbu protiv siromaštva i rodnu osjetljivost.