Dostojanstven rad i gospodarski rast

Passion led us here

Gotovo polovina svjetskog stanovništva živi s oko dva USD dnevno. U mnogim područjima imati posao ne jamči mogućnost bijega iz siromaštva. Ovaj spor i neujednačen napredak zatijeva ponovno promišljanje i moderniziranje ekonomskih i socijalnih politika usmjerenih na iskorjenjivanje siromaštva.

Održivi gospodarski rast zahtijeva stvaranje uvjeta u društvima koji omogućuju ljudima kvalitetne poslove, koji će poticati gospodarstva, bez štete za okoliš. Mogućnosti zapošljavanja i pristojni radni uvjeti su također potrebni za svo radno sposobno stanovništvo.

Jedan od podciljeva je postići višu razinu ekonomske produktivnosti putem diversifikacije, tehnoloških unaprjeđenja i inovacija, između ostalog i fokusirajući se na radno intenzivne i visoko profitabilne sektore.

Do kraja 2020. planira se bitno smanjiti udio mladih koji nisu niti zaposleni niti su u procesu obrazovanja odnosno obuke tzv. NEET1 populacije, između ostalog, provedbom “Globalnog pakta o zapošljavanju“ Međunarodne organizacije rada.